MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

3. etapa

Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002

Nositel 3 .etapy: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.


Přílohy

Vyhodnocení povodně v nepozorovaných profilech

Titulní list
Zpráva
Vyhodnocení v profilech na tocích v Krušných horách


Vyhodnocení vlivu nádrží na průběh povodně

Titulní list
Zpráva


Vyhodnocení povodně v srpnu 2002 z pohledu průchodu povodňové vlny Vltavskou kaskádou

Titulní list
Obsah
Konfigurace modelu Vltavské kaskády v prostředí Aqualog
Simulace průběhu povodně v srpnu 2002 kaskádou při respektování skutečných výchozích hladin a manipulací
Variantní simulace průběhu povodně v srpnu 2002 při jiných výchozích podmínkách, včetně odhadu průběhu povodně při neexistenci
Vltavské kaskády
Propojení zjednodušené verze modelu Vltavské kaskády s modelem horní a dolní Vltavy 
Závěry  
Podklady a literatura  
Přílohy  
Seznamy


Zpět k druhé etapě


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance

Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.7.2003, aktualizována 01.06.2010
Připomínky: rybak - zavináč - chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha