MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

2. etapa

Hydrologické vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002

Nositel 2 .etapy: Český hydrometeorologický ústav


Titulní list

Obsah

Úvod

1.      Hodnocení průběhu povodně
2.      Vyhodnocení průtočných množství
3.      Bilanční posouzení srážek a odtoku
4.      Hodnocení extremity kulminačních průtoků
 
5.      Hodnocení vlivu povodně na podzemní vody
6.      Hydrologická hlásná služba
7.      Hydrologická předpovědní služba
8.      Porovnání hydrometeorologických podmínek významných letních povodní

Závěry

Seznam použitých materiálů a literatury

Přílohy

Povodeň v srpnu 2002 v Jizerských horách (příloha ke kapitole 1)

Titulní list
Zpráva


Modelová simulace stacionárního proudění podzemní vody v kvartérních sedimentech soutoku Labe a Ohře (příloha ke kapitole 5)

Titulní list
Zpráva


Modelová simulace stacionárního proudění podzemní vody v kvartérních sedimentech soutoku Otavy a Blanice (příloha ke kapitole 5)

Titulní list
Zpráva


Informační zprávy CPP vydané v srpnu 2002 (přílohy ke kapitole 7)

Titulní list
Obsah
Úvod
Informační zprávy CPP vydané v srpnu 2002

Mimořádné zprávy CPP pro Ústřední krizový štáb
Mimořádná zpráva CPP pro Krizový štáb hlavního města Prahy
Upozornění a Výstrahy ČHMÚ


Posouzení hydrometeorologických podmínek vzniku významných letních povodní (přílohy ke kapitole 8)

Titulní list
Obsah
Úvod
Porovnání povodňových událostí ze srpna 2002 a července 1997 s historickými povodněmi z let 1890, 1897 a 1903
Porovnání extrémnosti synoptických podmínek během významných srážkových epizod ze srpna 2002 a července 1997
Srovnání plošných srážek a nasycenosti povodí, zasažených srážkami v srpnu 2002 a červenci 1997
Porovnání množství příčinných srážek v srpnu 2002 s pravděpodobnou maximální srážkou pro daná povodí
Závěr
Literatura

Zpět k první etapě


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance

Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.7.2003, aktualizována 01.06.2010
Připomínky: rybak - zavináč - chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha