MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

1. etapa

Meteorologické příčiny katastrofální povodně v srpnu 2002 a vyhodnocení extremity příčinných srážek

Nositel 1 .etapy: Český hydrometeorologický ústav


Titulní list

Obsah

Úvod
1.      Vyhodnocení synoptických příčin povodně
2.      Rozložení a extremita příčinných srážek
3.      Hodnocení výsledků numerických modelů pro předpovědi srážek
 
4.      Hodnocení činností a výstupů CPP a RPP-ČHMÚ 
5.      Závěry


2. etapa

 


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance

Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.6.2003, aktualizována 01.06.2010
Připomínky: rybak - zavináč - chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha